ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


เปิดใช้งาน ระบบเลือกวิชาเพิ่มเติม ม.3 ออนไลน์
รายชื่อวิชาเรียนเพิ่มเติมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2/2559
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 ง20228 (ทักษะอาชีพการผลิตและการแปรรูปเห็ด) 45 45 ม.3
2 ง20229 (ทักษะอาชีพการผลิตและการขยายพันธ์พืช) 45 45 ม.3
3 ง20230 (ทักษะอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 45 37 ม.3
4 ง20231 (ทักษะอาชีพช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และเทคโนฯ) 45 45 ม.3
5 ง20232 (ทักษะอาชีพสิ่งพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) 45 24 ม.3
6 ง20227 (ทักษะอาชีพช่างฝีมือแรงงาน) 51 51 ม.3