ระบบเลือกชุมนุมออนไลน์ :: โรงเรียนสุรวิทยาคาร
   
User Name :
Password :
 
   
** กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบ **
[ ลืมรหัสผ่าน ]
 


เปิดให้นักเรียนมัธยมปลาย ใช้งาน ( ม.4 - ม.6 )
รายชื่อชุมนุมทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2559
No. ชื่อชุมนุม จำนวนที่เปิดรับ จำนวนที่สมัคร ผู้มีสิทธิ์
1 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
2 ดาราศาสตร์ 30 26 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
3 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
4 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
5 นักคิดสร้างสรรค์ 26 26 ม.1, ม.2, ม.3
6 นักวิทย์รุ่นเยาว์ 20 11 ม.4, ม.5, ม.6
7 นักดาราศาสตร์ 20 12 ม.5
8 ฟิสิกส์ (ไอ.ซี.ที) 20 14 ม.4, ม.5, ม.6
9 วิทย์ สร้างสรรค์ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
10 สนุกกับตารางธาตุ 20 18 ม.1, ม.2, ม.3
11 รักษาดินแดน ชั้นปีที่ 2 250 210 ม.4, ม.5, ม.6
12 รีไซเคิล 20 10 ม.4, ม.5, ม.6
13 ประชาสัมพันธ์ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
14 โครงงานฟิสิกส์ 30 16 ม.4, ม.5, ม.6
15 เคหพยาบาล 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
16 โครงงานเคมี 30 17 ม.4, ม.5, ม.6
17 โครงงานชีววิทยา 30 28 ม.4, ม.5, ม.6
18 เคมีสร้างสรรค์ 30 11 ม.4, ม.5, ม.6
19 นักชีววิทยา 30 29 ม.4, ม.5, ม.6
20 วิทย์คิดสนุก 40 40 ม.4, ม.5, ม.6
21 ประชาสัมพันธ์ 30 6 ม.4, ม.5, ม.6
22 การแสดงทางวิทย์ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
23 หมากรุกไทย 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
24 นิยายวิทยาศาสตร์ 20 15 ม.4, ม.5, ม.6
25 นักสำรวจธรรมชาติ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
26 นำสำรวจธรรมชาติ 30 30 ม.1, ม.2, ม.3
27 อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 40 33 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
28 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
29 คณิตคิดสนุก 20 9 ม.4, ม.5, ม.6
30 โชโดกุ 20 14 ม.1, ม.2, ม.3
31 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย 20 0 ม.4, ม.5, ม.6
32 โชโดกุ 20 19 ม.1, ม.2, ม.3
33 โสตสุระ 25 23 ม.1, ม.2, ม.3
34 โสตสุระ 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
35 คณิตศาสตร์ 30 5 ม.4, ม.5, ม.6
36 Math IT 20 12 ม.1, ม.2, ม.3
37 คณิตคิดสนุก 30 30 ม.1, ม.2, ม.3
38 คณิตคิดสนุก 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
39 ทาโร่ คิดเลขเร็ว 31 31 ม.1, ม.2, ม.3
40 คณิต ครูเบิ้ม 45 43 ม.1, ม.2, ม.3
41 โครงงานคณิต ม.ปลาย 30 15 ม.4, ม.5, ม.6
42 คณิตศาสตร์ 25 6 ม.4, ม.5, ม.6
43 เปตอง 26 26 ม.1, ม.2, ม.3
44 เปตอง 25 15 ม.4, ม.5, ม.6
45 แบตมินตัน 30 20 ม.4, ม.5, ม.6
46 สนุกคิดคณิตศาสตร์ 30 1 ม.4, ม.5, ม.6
47 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 300 209 ม.4
48 ยูยิตสู 0 0 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
49 โชโดกุ 30 22 ม.4, ม.5, ม.6
50 หนังสือเล่มเล็ก 30 13 ม.1, ม.2, ม.3
51 เกมคณิตศาสตร์ 20 3 ม.2
52 คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ 35 34 ม.4, ม.5, ม.6
53 คณิตคิดสนุก 30 27 ม.1, ม.2, ม.3
54 CROSSWORD 25 26 ม.1, ม.2, ม.3
55 CERT TEST 25 9 ม.1, ม.2, ม.3
56 วิ่งเพื่อสุขภาพ 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
57 รักษ์สิ่งแวดล้อม 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
58 Glossip Club 20 19 ม.4, ม.5, ม.6
59 ฟัง พูด อังกฤษ 25 0 ม.4, ม.5, ม.6
60 M-CUT 35 30 ม.4, ม.5, ม.6
61 M-CUT 35 29 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
62 Easy Club 20 16 ม.1, ม.2, ม.3
63 English 20 1 ม.4
64 หนังสือคือเพื่อน 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
65 CROSSWORD 30 25 ม.4, ม.5, ม.6
66 คุ้มครองผู้บริโภค 25 11 ม.4, ม.5, ม.6
67 Eror แสนสนุก 20 17 ม.4, ม.5, ม.6
68 ติวเข้ม ภาษาจีน 20 8 ม.4, ม.5, ม.6
69 English Varicty 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
70 English for fun 20 8 ม.4, ม.5, ม.6
71 ภาษาฝรั่งเศสน่ารู้ 22 22 ม.1, ม.2, ม.3
72 ลีลาศ 25 5 ม.1, ม.2, ม.3
73 ภาษาจีน 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
74 ภาษาญี่ปุ่น 20 20 ม.1, ม.2, ม.3
75 พับกระดาษ 30 28 ม.4, ม.5, ม.6
76 วัฒนธรรมฝรั่งเศส 30 21 ม.4, ม.5, ม.6
77 ติวเข้ม ภาษาญี่ปุ่น 30 22 ม.4, ม.5, ม.6
78 China Only 30 21 ม.4, ม.5, ม.6
79 ภาษาเขมร 30 19 ม.1, ม.2, ม.3
80 ภาษาเวียดนาม 30 7 ม.1, ม.2, ม.3
81 นักอ่าน นักคิด 35 32 ม.6
82 รักอ่าน รักเขียน 30 20 ม.1, ม.2, ม.3
83 ลีลาศ 26 25 ม.4, ม.5, ม.6
84 ยุวบรรณารักษ์ 30 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
85 หนอนหนังสือ 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
86 ชุมนุมคำคม 30 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
87 ปริศนาพาสนุก 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
88 รักนวนิยาย 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
89 ภาษาพาสนุก 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
90 วรรณคดีมรดก 25 5 ม.4, ม.5, ม.6
91 โอ้เอ้วิหารราย 25 18 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
92 ธนาคารโรงเรียน 25 21 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
93 เรียงร้อยจินตนาการ 25 3 ม.1, ม.2, ม.3
94 อักษรพาเพลิน 25 3 ม.1, ม.2, ม.3
95 รักการอ่าน 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
96 แนะแนว 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
97 อย.น้อย 25 15 ม.4, ม.5, ม.6
98 สาธารณประโยชน์ 26 24 ม.1, ม.2, ม.3
99 นานาประดิษฐ์ 25 23 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
100 เหตุบ้านการเมือง 25 16 ม.4, ม.5, ม.6
101 สร้างสรรด้วยมือ ม.ปลาย 25 2 ม.5
102 นานาสาระ 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
103 วัฒนธรรมไทย 25 21 ม.1, ม.2, ม.3
104 พุทธศาสนสัมพันธ์ 25 1 ม.4
105 อนุรักษ์ผ้าไหมสุรินทร์ 20 10 ม.3
106 สังคมยุคใหม่ 25 9 ม.4, ม.5, ม.6
107 อาเซียนสัมพันธ์ 25 14 ม.4, ม.5, ม.6
108 วัฒนธรรมไทย 25 11 ม.1, ม.2, ม.3
109 นักสะสม 25 25 ม.4, ม.5, ม.6
110 นักประวัติศาสตร์ 25 21 ม.4, ม.5, ม.6
111 นักประวัติศาสตร์ 25 14 ม.1, ม.2, ม.3
112 ยุวชนประกันภัย 25 4 ม.4, ม.5, ม.6
113 เครือข่ายความดีวิถีพอเพียง 30 29 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
114 เชียร์ 50 14 ม.4, ม.5, ม.6
115 อนุรักษ์ไหมสุรินทร์ 20 10 ม.1, ม.2, ม.3
116 อนุรักษ์ไหมสุรินทร์ 20 7 ม.4, ม.5, ม.6
117 รักท้องถิ่นของเรา 25 14 ม.1, ม.2, ม.3
118 นักอนุรักษ์ตัวน้อย 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
119 อาเซียนสัมพันธ์ 26 26 ม.1, ม.2, ม.3
120 ไม้ดอกไม้ประดับ 40 38 ม.1, ม.2, ม.3
121 ทักษะชีวิต 30 23 ม.4, ม.5, ม.6
122 เพาะเห็ด 20 12 ม.1, ม.2, ม.3
123 รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 22 19 ม.4, ม.5, ม.6
124 พื้นไร้ดิน 25 11 ม.4, ม.5, ม.6
125 คอมพิวเตอร์ 25 23 ม.4, ม.5, ม.6
126 สวนในภาชนะ 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
127 จัดการค่าย 25 21 ม.1, ม.2, ม.3
128 เขียนเว็บ 25 25 ม.4, ม.5, ม.6
129 เขียนเว็บ 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
130 ช่างอุตสาหกรรม 30 24 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
131 คอมพิวเตอร์กราฟิก 50 44 ม.4, ม.5, ม.6
132 Com & Robot (หุ่นยนต์) 25 9 ม.4, ม.5, ม.6
133 คอมพิวเตอร์ 26 26 ม.1, ม.2, ม.3
134 คอมพิวเตอร์ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
135 คอมพิวเตอร์ 30 27 ม.1, ม.2, ม.3
136 คอมพิวเตอร์ 25 18 ม.4, ม.5
137 ลูกเสือกองเกียรติยศ 50 34 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
138 สวนถาดชื้น 25 23 ม.1, ม.2, ม.3
139 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 250 203 ม.6
140 Com & Robot (หุ่นยนต์) 25 25 ม.1, ม.2, ม.3
141 คอมพิวเตอร์ 25 25 ม.4, ม.5, ม.6
142 รักบี้ 50 42 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
143 ฟุตบอล 100 66 ม.1, ม.2, ม.3
144 สุขศึกษาน่ารู้ 32 30 ม.1, ม.2, ม.3
145 ฟุตซอล 50 45 ม.1, ม.2, ม.3
146 ศิลปป้องกันตัว 40 33 ม.1, ม.2, ม.3
147 บาสเกตบอล 50 44 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
148 เซปักตะกร้อ 41 41 ม.1, ม.2, ม.3
149 แบ่งสวย-ปันหล่อ (ฟิตเนต) 50 39 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
150 แฮนด์บอล 45 35 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
151 หมากล้อม 50 40 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
152 ทัศนศิลป์ 30 25 ม.4, ม.5, ม.6
153 ศิลป์สร้างสรรค์ 25 22 ม.4, ม.5, ม.6
154 คนวาดเขียน 25 25 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
155 โยธวาฑิต 100 12 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
156 ดนตรีไทย 30 27 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
157 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 30 28 ม.1, ม.2, ม.3
158 นาฏศิลป์พื้นบ้าน 25 24 ม.4, ม.5, ม.6
159 ทัศนศิลป์ 25 24 ม.1, ม.2, ม.3
160 ดนตรีคลาสิก 40 37 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
161 คิดดี 25 19 ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6
162 คณิตศาสตร์ 20 6 ม.4, ม.5, ม.6
163 คณิตศาสตร์ 20 16 ม.1, ม.2, ม.3
164 ลีลาศ+พับประดาษ 30 0 ม.4, ม.5, ม.6
165 คณิตศาสตร์ 30 21 ม.1, ม.2, ม.3
166 คณิตศาสตร์ 20 2 ม.4, ม.5, ม.6
167 คณิตคิดสนุก 20 18 ม.4, ม.5, ม.6
168 พับกระดาษ ม.ต้น 20 4 ม.1, ม.2, ม.3